Po raz kolejny w Areszcie Śledczym w Częstochowie gościli studenci Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, o kierunku pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją.

Na mocy zawartego porozumienia między tutejszą jednostką, a Uniwersytetem studenci odbywają praktyki w naszej jednostce by lepiej poznać pracę w strukturach Służby Więziennej, jak również przybliżyć sobie specyfikę pracy wychowawczej.

Studenci wysłuchali prelekcji Kierownika Działu Penitencjarnego ppor. Michała Wawrzyniaka na temat samej pracy wychowawców, różnorodności realizowanych programów readaptacyjnych, na temat dostępnych form zajęć kulturalno – oświatowych i sportowych dla więźniów. Poruszano również kwestię zatrudnienia skazanych, kierowania ich do nauczania oraz realizowania specjalistycznych kursów zawodowych. Studenci byli bardzo zainteresowani przekazywanymi informacjami, czynnie brali udział w pogadance zadając pytania.

Po wykładzie, pod nadzorem dowódcy zmiany nasi goście mieli również okazję zobaczyć oddziały mieszkalne, w tym celę zabezpieczającą oraz celę izolacyjną, świetlicę, ambulatorium i bibliotekę.

Studenci opuszczając mury jednostki nie kryli podziwu dla ciężkiej pracy funkcjonariuszy SW, którą wykonujemy na co dzień. Wszyscy zgodnie twierdzili, że to praca nie dla każdego, wymagająca odwagi i zaangażowania w realizację stawianych zadań.

 

 

 

Tekst : kpt. Magdalena Janik

Zdjęcia: Magdalena Hernik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej