W jubileuszowym roku 100–lecia polskiego więziennictwa, dnia 12 października 2019 r. odbyła się 23. Ogólnopolska Pielgrzymka Funkcjonariuszy, Pracowników Służby Więziennej i ich Rodzin na Jasną Górę, w której jak co roku, nie zabrakło przedstawicieli Aresztu Śledczego w Częstochowie.

W Pielgrzymce uczestniczyło ponad 600 osób: kadra kierownicza służby więziennej, strażnicy więzienni i pracownicy więzień z rodzinami, a także kapelani posługujący w jednostkach penitencjarnych w całej Polsce.

Uroczystość na Jasnej Górze rozpoczęła się zbiórką pododdziałów i pocztów sztandarowych przed Bramą Lubomirskich.  Na czele kolumny marszowej stanęli dyrektor Generalny SW i jego zastępcy, przedstawiciele ZG NSZZFiPW, kierownictwo CZSW oraz dyrektorzy okręgowi i komendanci ośrodków szkolenia.

W tym roku po raz pierwszy przybyli funkcjonariusze Służby Więziennej z Ukrainy z o. Konstantynem Pantelejem, naczelnym kapelanem więziennictwa Ukrainy dla grekokatolików.

“Z Jasnej Góry, gdzie przykłada się ucho, by usłyszeć jak bije serce narodu, serce matki, witam Was”- takimi słowami do pielgrzymujących więzienników zwrócił się o. Mieczysław Polak podprzeor Jasnej Góry witając wszystkich w imieniu Paulinów.

Głównym Celebransem uroczystości był ks. Adam Jabłoński - Naczelny Kapelan Służby Więziennej. Kapelan zwrócił uwagę na potrzebę pracy duszpasterskiej “po obu stronach krat", czyli wśród funkcjonariuszy i pracowników oraz ich rodzin, ale także wśród osadzonych. Ta druga posługa wymaga od kapłana szczególnego i indywidualnego podejścia pełnego zaangażowania oraz wytrwałości.

 Po mszy świętej odbyła się droga krzyżowa na Wałach Jasnej Góry.

Na zakończenie uroczystości, pod pomnikiem św. Jana Pawła II, gen. Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej, podziękował funkcjonariuszom Służby Więziennej za trud codziennej pracy, natomiast wszyscy kapelani udzielili pielgrzymom duszpasterskiego błogosławieństwa.

Tekst/zdjęcia : kpt. Magdalena Janik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej