Dzięki hojności funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego w Częstochowie w dniu 14.08.2017 przybywający na Jasną Górę pielgrzymi otrzymali wodę do picia.

Usytuowanie jednostki penitencjarnej, mieszczącej się przy ulicy Mirowskiej 22, sprzyja  powitaniu pątników wchodzących  do miasta od strony Mirowa . By wesprzeć ich w wielodniowej i trudnej drodze, więziennicy zebrali środki na zakup blisko 400 butelek wody.

,,To szlachetna i warta kontynuacji  inicjatywa. ” –powiedziała zastępca dyrektora mjr Urszula Wojciechowska-Budzikur.

Wśród obdarowanych znaleźli się pielgrzymujący żołnierze Wojska Polskiego, Chorwacji, Litwy, Niemiec, Słowacji oraz Stanów Zjednoczonych, Straż Graniczna, Służba Celna,  Straż Ochrony Kolei oraz pątnicy z Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej.

Co roku z okazji święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia na Jasną Górę pielgrzymują dziesiątki tysięcy wiernych.  To największa uroczystość odpustowa w jasnogórskim sanktuarium. W tym roku, przed uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w dniach od 1 do 14 sierpnia, na Jasną Górę przybyły 52 piesze pielgrzymki, a w nich w sumie ok. 68 tys. osób.

tekst i zdj. ppor. Jowita Szymocha

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej