W Areszcie Śledczym w Częstochowie zaprezentowano osadzonym spektakl profilaktyczno- wychowawczy p.t. „Więzy krwi” teatru Kurtyna.

W ramach prowadzonego w tutejszej jednostce jednego z kilku programu readaptacji społecznej z zakresu uzależnień, przeciwdziałania agresji, rozpoznawania mechanizmów przemocy, tłumienia złości oraz sposobów wyciszania osadzeni mogli obejrzeć widowisko artystyczne, które poruszało zagadnienia uzależnień, łamania prawa oraz zachowań agresywnych. Na podstawie ciekawej, w zrozumiały sposób opowiedzianej historii rodzinnej wskazano osadzonym na konieczność rozwijania umiejętności psychospołecznych, takich jak radzenie sobie ze stresem, poszukiwanie pomocy, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i przewidywanie konsekwencji własnych działań. Zaprezentowano przy tym szereg wartości profilaktycznych i wychowawczych.

Scenariusz przedstawienia w warstwie merytorycznej oparty został na Ustawie z dnia 26 października 1982 r. „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” oraz na Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. „O przeciwdziałaniu narkomanii”.

Osadzeni z zaangażowaniem wzięli udział w spotkaniu, pozytywnie wyrażali się na temat spektaklu.


 

Tekst: kpt. Magdalena Janik

Zdjęcia: Magdalena Hernik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej