W murach Aresztu Śledczego w Częstochowie gościli uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Koziegłowy oraz uczniowie Technicznych Zakładów Naukowych z Częstochowy.

Tematyką obu spotkań, które odbyły się w grudniu ub. roku była szeroko pojęta profilaktyka antynarkotykowa oraz odpowiedzialność karna nieletnich. Prelekcję poprowadził kierownik działu penitencjarnego ppor. Michał Wawrzyniak oraz mł. psycholog działu penitencjarnego st. szer. Aleksandra Barczyńska.

Podczas spotkania przedstawiono uczniom mechanizmy popadania w uzależnienia, rodzaje uzależnień, następstwa uzależnień i związane z tym skutki społeczne, moralne, prawne. Wskazywano, iż każde uzależnienie przyczynia się do nasilania zachowań antyspołecznych, osłabia hamulce społeczne, nasila agresję, prowadzi do popadania w konflikty wraz z nieprzestrzeganiem zasad i reguł prawnych.

Akcentowano, że okres dojrzewania jest czasem trudnym, momentem buntów i lekceważenia wielu istotnych aspektów życia codziennego. Chęć zaistnienia, bycia zauważonym czy zaakceptowanym w danej grupie rówieśniczej, chęć naśladowania autorytetów młodzieżowych, przełamanie nieśmiałości czy w końcu ciekawość przyczynia się do tragedii, jakie pociąga za sobą uzależnienie.

Uczniowie mogli dowiedzieć się również jak wygląda codzienna służba funkcjonariuszy i czym zajmują się poszczególne działy służb, mieli możliwość zobaczenia oddziałów mieszkalnych oraz pozostałą infrastrukturę jednostki.

Tekst i zdjęcia: kpt. Magdalena Janik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej