28 listopada na terenie częstochowskiego aresztu odbyły się ćwiczenia ochronne we współpracy z Państwową Strażą Pożarną i Policją.

Tegoroczny scenariusz ćwiczeń zakładał pożar w pomieszczeniu zespołu dozoru elektronicznego, konieczność ewakuacji i udzielenia pomocy osobom przebywającym w zagrożonych pożarem pomieszczeniach, a także groźne zakłócenie porządku przez osadzonych.

Dzięki możliwości przećwiczenia procedur reagowania na tego typu zdarzenia poszczególne służby mogą się lepiej przygotować i skoordynować współpracę. Niewątpliwie przyczynia się to do szybszej reakcji na realne zagrożenia, poprawia komunikację pomiędzy służbami, które w sytuacjach kryzysowych muszą ze sobą doskonale współdziałać. Powyższe działania zdecydowanie podnoszą umiejętności podejmowania właściwych decyzji w sytuacji niebezpieczeństwa.

Szkolenie tego rodzaju ma także na celu sprawdzenie procedur, wiadomości teoretycznych i praktycznych oraz umiejętności wykorzystania posiadanego wyposażenia technicznego przez funkcjonariuszy.

 

Tekst: kpt. Magdalena Janik

Zdjęcia: Magdalena Hernik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej