W dniu 29.05.2019r., na Placu Władysława Biegańskiego w Częstochowie po raz 21. odbyła się plenerowa impreza z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, pod hasłem „W jeden dzień dookoła świata” .

Wśród zaproszonych gości byli także funkcjonariusze Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Częstochowie. W ramach zawartego Porozumienia z dnia 22 grudnia 2017r., pomiędzy tutejszą jednostką, a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną “Koło” w Częstochowie, osadzeni z aresztu pracują nieodpłatnie w Stowarzyszeniu wykonując różne prace remontowo-budowlane, porządkowe i pomocnicze.

Stowarzyszenie prowadzi m.in. Częstochowskie Centrum dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, mieszkania chronione i adaptacyjne wraz z hostelem.

Podczas obchodów zaprezentowano wybrane kraje świata wraz z ich kulturą, tradycyjnymi strojami i pokazem mody. Nie brakowało państw afrykańskich, Indii, Meksyku, Stanów Zjednoczonych.

Ideą obchodów było pokazanie, że osoby z niepełnosprawnością mają prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, tak jak reszta społeczeństwa.

 

Tekst : kpt. Magdalena Janik

Zdjęcia : Anna Pośpiech- Nosol

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej