W Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, w dniu 17.02.2020r. odbyły się wojewódzkie obchody Święta Służby Więziennej.

Organizatorem ceremonii był Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Andrzej Baliński. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia resortowe oraz akty nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej. Tegoroczne obchody święta Służby Więziennej przypadły w 101 rocznicę powołania więziennictwa. 8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych - pierwszy akt prawny regulujący organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

W uroczystości wzięli udział m.in. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, reprezentujący Ministra Sprawiedliwości- szef gabinetu politycznego Ministra Sprawiedliwości-Marcin Sławecki, szefowie służb mundurowych województwa śląskiego, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, władz samorządowych, środowisk akademickich, instytucji współpracujących ze Służbą Więzienną.

Awanse i odznaczenia

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia resortowe oraz akty nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej. Awanse na wyższe stopnie służbowe w okręgu katowickim otrzymało 153 funkcjonariuszy Służby Więziennej w korpusie podoficerów, 19 oficerów i 14 chorążych. Minister Sprawiedliwości przyznał również funkcjonariuszom 34 odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej” oraz 10 odznak osobom wspierającym działania Służby Więziennej na Śląsku.

Z Aresztu Śledczego w Częstochowie awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 7 funkcjonariuszy, brązową odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej” 1 funkcjonariusz oraz 1 pracownik cywilny.

Nadto w dniu 10.02.2020r., w trakcie centralnych obchodów Święta Służby Więziennej w COSSW w Kulach nasz kolega- kpr. Dawid Dworzyński odebrał odznakę "Semper Paratus".

Święto Służby Więziennej to również okazja do złożenia podziękowań za codzienną, bardzo trudną służbę nie tylko samym funkcjonariuszom, ale też ich bliskim, którzy na co dzień im towarzyszą i wspierają.

Świętujemy 101 lat

Wojewódzkie obchody odbyły się z udziałem kompanii honorowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach z pocztem sztandarowym OISW Katowice oraz pocztów sztandarowych Aresztu Śledczego w Mysłowicach, Zakładu Karnego w Raciborzu i Zakładu Karnego w Wojkowicach.

Wystąpił także Reprezentacyjny Zespół Wokalny Służby Więziennej. Przygotowano również dwie wystawy: 100- lecie Służby Więziennej oraz specjalnie przygotowaną, podkreślającą miejsce uroczystości- wystawę plakatową prezentującą współpracę Służby Więziennej z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej.

 

Tekst: na podst.opracowania mjr Justyny Siedleckiej- kpt. Magdalena Janik

Zdjęcia: por. Grzegorz Kantor

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej