Z dniem 21.07.2020r. na terenie Aresztu Śledczego w Częstochowie oraz w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym zostanie przywrócona realizacja cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Z uwagi na utrzymujący się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemiologicznego, mając na uwadze konieczność podejmowania efektywnych działań zmierzających do unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, szkolenia będą odbywały się w ramach reżimu sanitarnego opracowanego przy współudziale Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  Wprowadzone ograniczenia są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia uczestników szkolenia.

 

Udział w szkoleniu jest dobrowolny, a przed przystąpieniem do zajęć każdy z uczestników jest zapoznawany z możliwością wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej