Areszt Śledczy w Częstochowie gościł pastorów Kościoła zielonoświątkowego - p. Zbigniewa Kusiona, który na co dzień pełni posługę religijną w zborze w  Krynicy Zdroju oraz p. Tomasza Kmiecika, który od kilku lat pełni posługi religijne dla naszych osadzonych.

Więźniowie w tutejszej jednostce chętnie korzystają z posług religijnych, dzięki zaś istocie resocjalizacji religijnej opartej na sferze duchowej człowieka zachodzi w nich możliwość zwrotu, uwolnienia się od poczucia winy oraz przyjęcia odpowiedzialności za własne działania.

Pastor Zbigniew Kusion na spotkaniu z osadzonymi opowiadał o przemianie, której osobiście doświadczył. W młodości odbywał kilkakrotnie karę pozbawienia wolności, przez pryzmat własnej osoby i przewartościowania swojego życia chciał pokazać więźniom, że pomimo specyficznej sytuacji, w której aktualnie się znajdują mogą odnaleźć spokój ducha i siłę do zmiany. Podkreślał, że w życiu i to na każdym jego etapie wszystko jest możliwe. Wielu ludzi przez całą swą egzystencję zmaga się z problemami, rozczarowaniami i porażkami. Zamiast rozwijać się, osiągać swoje cele i realizować marzenia, wciąż stoją w miejscu. Sam podczas odbywania kary pozbawienia wolności ukończył edukację na poziomie szkoły średniej, obecnie jest absolwentem uczelni wyższej, ukończył łącznie 4 kierunki studiów, w tym resocjalizację. Założył rodzinę, cieszy się tym co ma, tym co osiągnął, ale stara się wciąż rozwijać i doskonalić.

Osadzeni aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, otrzymali dawkę pozytywnej energii i motywacji do faktycznego wprowadzenia zmian w swoim życiu.

 

Tekst: kpt. Magdalena Janik

Zdjęcia: Magdalena Hernik

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej