W  dniu 14 listopada 2019 roku w Areszcie Śledczym w Częstochowie odbyła się uroczysta odprawa służbowa, w trakcie której wręczono resortowe odznaczenia i awanse.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie i zastępca dyrektora otrzymali odznaki 100-lecie polskiego więziennictwa.

Dwóch funkcjonariuszy zostało uhonorowanych brązowymi odznakami „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Pięciu funkcjonariuszom nadano stopień majora, jeden funkcjonariusz otrzymał stopień kapitana, dwóch funkcjonariuszy stopień starszego chorążego, dwom funkcjonariuszom nadano stopień chorążego, trzem funkcjonariuszom stopień starszego sierżanta sztabowego, siedmiu funkcjonariuszy otrzymało stopień sierżanta sztabowego, czterech funkcjonariuszy stopień starszego sierżanta, dwom funkcjonariuszom nadano stopień plutonowego, dwom funkcjonariuszom stopień starszego kaprala oraz ośmiu funkcjonariuszy otrzymało stopień starszego szeregowego.

Zastępca dyrektora jednostki, mjr Marcin Żurek podziękował wyróżnionym funkcjonariuszom za dotychczasową służbę oraz życzył dalszych awansów i sukcesów w pracy zawodowej.

 

Tekst: kpt. Magdalena Janik

Zdjęcia: Magdalena Hernik

 

 


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej