29 czerwca 2022 r. Areszt Śledczy w Częstochowie odwiedzili aplikanci I roku aplikacji adwokackiej w okręgu częstochowskim

Spotkanie miało na celu przedstawienie specyfiki i zadań Służby Więziennej, a także zasad funkcjonowania tutejszej jednostki oraz zakresu czynności realizowanych  w poszczególnych pionach służby. Podczas spotkania omówiono przeznaczenie jednostki, zasady wejścia na teren jednostki penitencjarnej, a także  oddziaływania resocjalizacyjne podejmowane względem osób pozbawionych wolności w częstochowskim areszcie.

Przedstawiona tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony aplikantów.

Tekst i zdjęcie: por. M. Warzecha

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej