Przedstawiciele częstochowskiego aresztu na czele z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Częstochowie mjr. Michałem Krupą, uczestniczyli w miejskich obchodach upamiętniających 77 rocznicę zakończenia II wojny światowej.

Uroczystość odbyła się 8 maja na placu Pamięci Narodowej w Częstochowie. Po wystąpieniach okolicznościowych, modlitwie ekumenicznej i apelu pamięci delegacje uczestników złożyły kwiaty przed Pomnikiem Poległych w Obronie Ojczyzny.

Organizatorem uroczystości był Związek Inwalidów Wojennych Zarząd Okręgowy w Częstochowie i Urząd Miasta Częstochowy.

 

Opracowanie: por. Maria Warzecha

Zdjęcie: Urząd Miasta w Częstochowie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej