Funkcjonariusze oraz osadzeni z Aresztu Śledczego w Częstochowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym zbierali plastikowe nakrętki, aby pomóc chorej Oli.

Jednostka przyłączyła się do zbiórki plastikowych nakrętek pod nazwą „ Zakręcona Częstochowa”, na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym “Podaj dalej “, które wspiera osoby niepełnosprawne, w tym Olę Podwyszyńską.

Dziewczynka urodziła się z rozszczepem kręgosłupa oraz otwartą przepukliną oponowo- rdzeniową. Dzięki środkom uzyskanym ze zbiórki dziewczynka będzie mogła podjąć stosowną rehabilitację oraz odzyskać sprawność fizyczną.

Pojemniki na nakrętki z informacją o celu zbiórki były rozmieszczone w każdym z oddziałów mieszkalnych oraz w budynku administracji. Determinacja w zbiórce była widoczna. Funkcjonariusze oraz osadzeni z naszej jednostki bardzo aktywnie zaangażowali się w akcję.

Zbiórka nakrętek plastikowych nie wymaga od osób biorących w niej udział dużego zaangażowania, a pozytywnym skutkiem zbierania nakrętek, oprócz realnej pomocy dla potrzebującej osoby , jest kształtowanie proekologicznych postaw i zachowania oraz zachęca do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Akcja trwa.

Tekst i zdjęcia: kpt. Magdalena Janik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej