63 dawców, 24 litry i 740 ml w akcji zbiórki krwi - „Nasza krew - nasza Ojczyzna"

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Radomiu po raz kolejny licznie oddali krew. Tym razem, w dniu 9 listopada 2017r.. w godzinach 9.00-13.30 na terenie naszej jednostki, przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Dr Konrada Vietha w Radomiu oraz Klubem PCK HDK „Kropelka Sprawiedliwości” została przeprowadzona akcja zbiórki krwi w ramach ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania kwi przez służby mundurowe pod hasłem „Nasza krew – nasza Ojczyzna”. Przedsięwzięcie to kolejny raz spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem i odzewem ze strony funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego w Radomiu. Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu, kpt. Andrzej Rodak, pierwszy dał przykład wzorowej postawy funkcjonariusza – dawcy krwi.

Służba Więzienna zawsze chętnie przyłącza się do każdej akcji, która ma na celu niesienie pomocy innym, wspierając pozostałe służby mundurowe, tak też było w tym przypadku. Wielu oddawało krew po raz kolejny, niektórzy uczynili to po raz pierwszy, pokonując pewne obawy.

Najważniejszy jest jednak cel, jaki przyświeca tego typu akcjom to zebranie jak największej ilość litrów życiodajnego płynu, którego mimo prób i ogromnego postępu w medycynie nie udało się wytworzyć poza ustrojem człowieka. Krew można pozyskać jedynie dzięki ludzkiej dobroci, ponieważ tylko człowiek może ofiarować ją drugiemu człowiekowi jako darczyńca. Celem akcji jest zarówno propagowanie honorowego krwiodawstwa, jak też pozyskiwanie jak największej liczby nowych dawców krwi wśród funkcjonariuszy, pracowników cywilnych, emerytów, rencistów służb mundurowych oraz członków ich rodzin.

Do oddania krwi zgłosiło się 63 dawców, łącznie zebrano 24 litry i 740 mililitrów tego życiodajnego płynu, co jak podkreślają pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Dr Konrada Vietha Radomiu, jest wielkim sukcesem.

Tekst, zdjęcia: mjr Marcin Kunert, por. Agnieszka Kwiatkowska.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej