To tytuł zrealizowanego właśnie w mysłowickim Areszcie programu dotykającego problematyki stereotypów i nietolerancji.

W ramach programu resocjalizacyjnego osadzeni uczestniczyli m. in. w spotkaniu z panem Marcinem Sienkiewiczem - przedstawicielem Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy”.   Opowiadał on zebranym o swojej drodze życiowej, walce o niezależność i samodzielność oraz o codziennym zmaganiu się z przeciwnościami losu i stereotypami funkcjonującymi w świadomości ludzi na temat osób niepełnosprawnych.

Podczas warsztatowej części zajęć obecni mieli okazję nauczyć się np. jak bezpiecznie pomóc niepełnosprawnemu w sytuacjach kryzysowych i jak mądrze wspierać go w wykonywaniu  codziennych czynności życiowych.

Programy z obszaru poszerzania kompetencji społecznych i kształtowania wewnętrznej motywacji do rozwoju służą wzbudzaniu empatii, tolerancji dla odmienności i troski o innych. Obejmują więc te obszary funkcjonowania psychologicznego człowieka, które u osób pozbawionych wolności bywają deficytowe.

 

Tekst i zdjęcia: Izabela Chechelska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej