Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Szczytnie udaremnili przemyt substancji niedozwolonych na teren jednostki.

Ludzie listy piszą…

Do jednostek penitencjarnych każdego dnia, przychodzą setki listów i paczek. Bywa, że zamiast naturalnej troski o bliskich nadawca opacznie rozumie pomoc osobie przebywającej w zakładzie karnym. Mimo trwającego zagrożenia epidemicznego i wprowadzonych w więzieniach obostrzeń, Służba Więzienna nie ma mniej pracy. Pomysłowość zaś osób usiłujących dokonać przemytu zdawałoby się nie zna „granic”.

Motyla noga

26 kwietnia około godz. 17 podczas kontroli paczki odzieżowej adresowanej do osadzonego odbywającego karę pozbawienia wolności w OZ Szczytno ujawniono niemal 200 szt. tabletek oraz kartę pamięci wraz z adapterem ukryte w podeszwie buta. Ujawnione przedmioty zabezpieczono. Osadzonemu sporządzono wniosek o wymierzenie kary dyscyplinarnej. Dyrektor jednostki wszczął czynności wyjaśniające.

Tym razem przesyłka nie trafi do adresata.

Skuteczność działań Służby Więziennej przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych oraz zapewnia prawidłowy tok wykonywania kary pozbawienia wolności. Prowadzone szkolenia, doświadczenie funkcjonariuszy oraz codzienna, rzetelna praca przyniosła pozytywne efekty. Udało się zapobiec przedostaniu na teren jednostki substancji szczególnie groźnych dla zdrowia i życia osadzonych – a także bezpieczeństwa jednostki.

Ochrona społeczeństwa

Termin: profilaktyka uzależnień nam, penitencjarystom towarzyszy w codziennej służbie. Niezmiennie działamy na rzecz uświadomienia wpływu używania substancji psychoaktywnych. Uzależnienie to choroba, która dotyka cały system rodzinny.

 

Tekst: mjr Magdalena Socha

Zdjęcia: DO

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej