Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID – 19 (SARS – CoV – 2) w związku z wprowadzeniem na terenie miasta Olsztyna obostrzeń wynikających z zaliczenia do tzw.czerwonej strefy   oraz  kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

 

1.Począwszy od dnia 16 października 2020 roku, na terenie Aresztu Śledczego w Olsztynie oraz Oddziału Zewnętrznyegoh w Olsztynie , do dnia 15.11.2020 r.:

wstrzymanie odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

ograniczenie zatrudnienia i kontaktów pomiędzy skazanymi,

wstrzymanie udzielania widzeń w Areszcie Śledczym w Olsztynie i Oddziale Zewnętrznym w Olsztynie

 

 

 

Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1 nastąpi na zasadach określonych w art. 247 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy.

Ograniczenia, o których mowa w punkcie 1 są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Areszt Śledczy w Olsztynie podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej