Zakład Karny w Wojkowicach gościł uczniów klasy maturalnej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. Wizyta uczniów jest owocem stałej współpracy dyrekcji ZSOiT w Wojkowicach z dyrekcją wojkowickiej jednostki penitencjarnej, która wspiera praktyczny model kształcenia w klasach mundurowych.

4 marca dziewięciu abiturientów uczestniczyło w zajęciach edukacyjnych przygotowanych przez Zakład Karny w Wojkowicach. W spotkaniu uczestniczył dowódca katowickiej Grupy Interwencyjne Służby Więziennej, przedstawiciele działu kadr oraz działu penitencjarnego z tutejszej jednostki.

Poznawanie specyfiki Służby Więziennej przez uczniów rozpoczęło się od wyemitowania filmu przygotowanego na 100 – lecie powstania więziennictwa. Następnie głos zabrał przedstawiciel działu kadr, który omówił sposób rekrutacji do służby. Przedstawił jakie wymogi należy spełniać żeby zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej oraz omówił nabór do Wyższej Szkoły Kryminologi i Penitencjarystyki.

Wychowawca ds. kulturalno-oświatowych opowiedział o procesie resocjalizacji realizowanym przez funkcjonariuszy działu penitencjarnego. Przedstawił jakie obowiązki mają wychowawcy pełniący służbę w oddziałach mieszkalnych i jak wygląda praca ze skazanymi.

Po zakończonej części merytorycznej licealiści udali się na wycieczkę po terenie wojkowickiego zakładu. Zobaczyli w jaki sposób realizowane są widzenia oraz jak wygląda środek przymusu bezpośredniego w postaci celi zabezpieczającej. Dowódca GISW przedstawił młodzieży jak wykorzystywani w sposobie ochrony jednostek penitencjarnych są funkcjonariusze grupy interwencyjnej. Uczniowie mogli zobaczyć sprzęt jaki na co dzień wykorzystują funkcjonariusze tej elitarnej grupy w trakcie działań konwojowych oraz interwencji w oddziałach mieszkalnych i polach spacerowych.

 

Tekst i foto: st. sierż. Marcin Szymczyk

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej