Sport i rekreacja są kluczowymi elementami życia społecznego. Dając zdrowie, radość i rozrywkę równocześnie pozwalają walczyć z zagrożeniami dzisiejszej cywilizacji - alkoholem, narkomanią, przemocą, itp. Są niezastąpionym narzędziem wychowawczym i ważnym środkiem w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

Przygotowanie…

Dobrze zorganizowane zajęcia sportowe i rekreacyjne mają szereg walorów resocjalizacyjnych. Rozładowują napięcie psychiczne ruchowe, redukują lęk, wzmacniają mechanizmy kontroli, co pozwala skazanym lepiej przewidzieć konsekwencje swoich czynów, przyczyniają się do wzrostu uspołecznienia przez zdobywanie indywidualnych i zbiorowych sukcesów.

Rezultat...

Wynik w sporcie to nie tylko rezultat pracy mięśni, to udział świadomości, sprawności umysłowej i twórczego myślenia. Wychowawca zajmujący się sportem i rekreacją to nauczyciel zdrowia w sensie fizycznym i psychicznym. Wychowanie fizyczne winno uczyć kultury czynnego wypoczynku, umiejętność ta działa profilaktycznie również na zaburzenia psychiczne.

Miejsce...

Świetlice są miejscem gdzie realizowane są programy resocjalizacyjne, zajęcia kulturalno-oświatowe a także zajęcia sportowe. Jedną z takich form aktywnego wykorzystania czasu jest koło crossfitowe.

Styl życia...

W czasie walki z koronawirusem osadzeni przebywający w Zakładzie Karnym w Wojkowicach mają możliwość zadbania o swoje zdrowie poprzez indywidualny plan treningowy. Wielu więźniów przed osadzeniem w wojkowickiej jednostce czynnie uprawiała sport. Konflikt z prawem spowodował, że dotychczasowy styl życia legł w gruzach. Prowadzone przez personel jednostki oddziaływania ułatwiają powrót na drogę do praworządności.

Zawody...

W dniu dzisiejszym skazani wzięli udział w zawodach sportowych. Przedmiotem zmagań były ćwiczenia z wykorzystaniem drabinek, drążka, skrzyni pylometrycznej oraz paraletek. Zwycięzca zawodów wraz pozostałymi zawodnikami zostali nagrodzeni nagrodami regulaminowymi. Uczestnicy zawodów podkreślali jednogłośnie: „ nie jest ważne kto wygrał lecz ważne jest kto miał odwagę powalczyć o siebie”.

 

Tekst i foto: st. sierż. Marcin Szymczyk

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej