Zatrudnienie skazanych na rzecz społeczności lokalnej

Współpraca Dyrekcji Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Kruszynie oraz z lokalną władzą samorządową, została w miesiącu lipcu br. uwieńczona podpisaniem umowy o zatrudnienie odpłatnie osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie.

Razem w szczytnym celu

Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie wykonujący pracę odpłatną na rzecz samorządu terytorialnego w okresie przerwy wakacyjnej dzieci, wykonywali prace remontowe i malarskie w Szkole Podstawowej w Kruszynie, co udokumentowane zostało poprzez upiększenie wizualizacji wejścia do sali integracji sensorycznej namalowanymi ręczne kolorowymi obrazkami oraz znanymi postaciami z bajek.

Uwieńczenie współpracy

10 września 2019 r. w Kruszynie odbyło się otwarcie pierwszej na terenie gminy Sicienko sali integracji sensorycznej dla dzieci niepełnosprawnych, na której otwarcie został zaproszony Zastępca Dyrektora ZK w Bydgoszcz Fordonie – kpt. mgr Waldemar Nowak.

Wśród zaproszonych gości przez Panią Małgorzatę Wojnowską - Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie byli również: Wójt Gminy Sicienko – Piotr Chudzyński, Prezes Stowarzyszenia "Dobry Start" – Pan Radosław Migdalski, nauczyciele, uczniowie i rodzice uczniów niepełnosprawnych, których dzieci będą uczęszczali do nowo powstałej sali integracji sensorycznej w Kruszynie.

 

Tekst/zdjęcia: mł. chor. Małgorzata Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej