01.12.2017 roku w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej zakończyło się szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej SW z zakresu zarządzania.

W szkoleniu uczestniczyło 30 funkcjonariuszy z całej Polski. Dwutygodniowa nauka zakończyła się egzaminem przeprowadzonym pod przewodnictwem por. Moniki Echaust-Mróz, specjalisty OISW w Bydgoszczy. Wszyscy ukończyli egzamin z wynikiem pozytywnym i mogli się cieszyć dyplomami ukończenia kursu wręczonymi przez płk. Jacka Gościaka, Dyrektora OISW w Bydgoszczy oraz ppłka Sławomira Paszkowskiego, Komendanta ODK SW w Suchej.

 

Tekst: ppor. Mariusz Leszczyński

Zdjęcia: Rafał Helmin

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej