Zmiany w porządku wewnętrznym Zakładu Karnego w Nowogardzie od 13 marca 2020 r.

Uwaga! Od 15 marca 2020 roku widzenia w ZK Nowogard udzielane będą w następujący sposób:

 

I. Widzenia będą odbywać się w następujące dni:

niedziela: w godz. 8:00 – 17:00,

poniedziałek: w godz. 10:00 – 17:00,

wtorek: w godz. 10:00 – 14:00,

 

II.1. Rejestracja zgłoszeń odwiedzających do udziału w widzeniu odbywa się telefonicznie w każdy piątek miesiąca poprzedzający widzenia w najbliższą niedzielę, poniedziałek i wtorek, pod numerem telefonu 91 43 26 645 w godz. 8:00 – 16:00. Weryfikacji danych osobowych osób dzwoniących dokonuje rejestrujący widzenia. Osadzony ma obowiązek poinformować osoby odwiedzające o posiadanej zgodzie na połączenie widzeń regulaminowych. Podczas rejestracji osoba dzwoniąca informuje rejestrującego o chęci połączenia widzeń. Osobom mającym zgodę na połączenie widzeń, będą one udzielane w niedziele w trakcie IV tury oraz w poniedziałki podczas III tury.

2. Ustalenie terminu odbycia widzenia z tymczasowo aresztowanymi, wymaga posiadania przez osobę zainteresowaną widzeniem aktualnego zarządzenia o wyrażeniu zgody na widzenie organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.

 

III. Widzenia udzielane są w następujący sposób:

Niedziela:

I tura - godz. 8:00 – 10:00,

II tura - godz. 10:00 – 12:00,

III tura - godz. 12:00 – 14:00,

IV tura - godz. 14:00 - 17:00.

Poniedziałek:

I tura - godz. 10:00 – 12:00,

II tura - godz. 12:00 – 14:00,

III tura - godz. 14:00 – 17:00.

Wtorek: 

I tura - godz. 10:00 – 12:00,

II tura - godz. 12:00 – 14:00.

 

IV. Kontrola osób zakwalifikowanych do udziału w widzeniu rozpoczyna się nie później niż 30 min. przed rozpoczęciem wyznaczonej tury. Oznacza to konieczność zgłoszenia się odwiedzających przed bramą główną jednostki na pół godziny przed rozpoczęciem tury.

Na jedną turę widzeń przyjmuje się nie więcej niż 21 zgłoszeń, niezależnie od sposobu udzielania widzeń.

 

V. Dyrektor w indywidualnych uzasadnionych przypadkach może zezwolić na realizację widzenia:

- w inny dzień niż określono w 1,

- w innych godzinach niż określono w 1.

 

VI. Osoba odwiedzająca powinna legitymować się ważnym dokumentem ze zdjęciem. Za dokument na podstawie którego stwierdza się tożsamość, uznaje się ważny:

a) dowód osobisty;

b) dokument paszportowy;

c) legitymację służbową;

d) dowód tożsamości cudzoziemca;

e) prawo jazdy;

f) książeczka żeglarska;

g) legitymację szkolną albo oświadczenie opiekuna - w przypadku osób niepełnoletnich.

 

VII. Nie będzie wpuszczona na teren jednostki osoba przybyła na widzenie z dokumentem w oparciu o który nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie jej tożsamości (np. znaczny stopień zniszczenia, nieaktualna lub nieczytelna fotografia, nieważność dokumentu) oraz, której stan wskazuje, iż znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość.

 

VIII. Obowiązek udowodnienia stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa ze skazanym (na podstawie wiarygodnych dokumentów – tj. m.in. aktu małżeństwa, aktu urodzenia, lub dokumentu poświadczającego nazwisko panieńskie kobiety) spoczywa na osobie odwiedzającej lub na skazanym.

 

IX. Miejscem udzielania widzeń są sale widzeń jednostki.

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Nowogardzie

ppłk Luiza Wilczyńska

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej