9 listopada br., funkcjonariusze Służby Więziennej i Straży Granicznej przeprowadzili kontrolę kompleksową więzienia pod kątem możliwości posiadania przez osadzonych środków odurzających. Do kontroli wykorzystano 11 psów specjalnych.

     Wspólne działania Służby Więziennej i Straży Granicznej umożliwia porozumienie o współpracy podpisane pomiędzy Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej we Wrocławiu płk. Tomaszem Raczykiem oraz Komendantem Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu płk. SG Markiem Woszczatyńskim. W ramach współpracy z Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej przewidziane jest wspólne wykorzystywanie posiadanej bazy szkoleniowej oraz innych obiektów należących do ośrodka, sprzętu oraz psów służbowych.

     W dniu 08.11.2017 roku w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG zakończyło się dwutygodniowe szkolenie przewidziane dla przewodników i psów w zakresie ujawniania środków odurzających. Dzięki współpracy Służby Więziennej ze Strażą Graniczną przewodnicy mogli sprawdzić wyszkolenie psów w trakcie realizacji realnych czynności na terenie Zakładu Karnego w Oleśnicy. Podczas działań dokonano kontroli wszystkich pomieszczeń czasowego pobytu osadzonych w tym m.in. warsztatów działu kwatermistrzowskiego, hali produkcyjnej, magazynów, szatani skazanych zatrudnionych, łaźni, biblioteki, radiowęzła i sali gimnastycznej a także większości cel mieszkalnych w jednostce.

     Dla funkcjonariuszy Straży Granicznej kontrola cel i pomieszczeń w których przebywają osadzeni była doskonałą okazją do zdobycia doświadczenia związanego z pełnieniem służby w nietypowych warunkach, natomiast dla Służby Więziennej dobrym sposobem na uzupełnienie działań w zakresie profilaktyki przenikania środków odurzających.

 

Tekst i zdjęcia: por.Dariusz Dominiak

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej