Sieradzka jednostka penitencjarna, w związku z panującą epidemią koronawirusa, włącza się w akcje pomocowe dla potrzebujących wspierając seniorów i osoby niepełnosprawne przebywające w sieradzkim domu pomocy społecznej.

Sieradzki zakład karny nie pozostaje obojętny na trudną sytuację pensjonariuszy sieradzkiego domu pomocy społecznej. W poczuciu odpowiedzialności jednostka przystąpiła do działań mających na celu wsparcie lokalnej społeczności, wśród której są osoby starsze i niepełnosprawne. Sieradzcy seniorzy, w związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym, należą do tzw. grupy podwyższonego ryzyka, a środki ochrony osobistej są kluczowym instrumentem w walce z koronawirusem.

Gdy w grę wchodzi ratowanie czyjegoś zdrowia lub życia trzeba działać szybko i efektywnie. W dniu 24 kwietnia br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sieradzu przekazali na ręce Pani Aleksandry Gadomskiej – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu, 200 sztuk maseczek ochronnych uszytych przez osadzonych odbywających wyroki pozbawienia wolności w sieradzkim więzieniu. Inicjatywa odbyła się w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem Resort Sprawiedliwości Pomaga.

Resort Sprawiedliwości włącza się w akcje pomocowe, na terenie jednostek penitencjarnych rozpoczęła się masowa produkcja środków zabezpieczających przed Covid-19. Skazani zaangażowali się w szycie maseczek ochronnych i dzięki takim inicjatywom uczą się empatii, bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi oraz szacunku do zdrowia i życia ludzkiego.

#ResortSprawiedliwościPomaga

 

tekst i zdjęcia kpt. Michał Bogus

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej