Funkcjonariusze SW, uczestnikami konferencji naukowej pt” Z tradycją w przyszłość”. Pedagogika Społeczna wobec przemian cywilizacyjno – kulturowych.

 

W dniach 14-15 października b.r. przedstawicielki Zakładu Karnego w Jastrzębiu – Zdroju,  wzięły udział w konferencji zorganizowanej z okazji 40 lecia Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Tematem konferencji była Pedagogika Społeczna jej rola i miejsce, wobec zachodzących przemian cywilizacyjno – kulturowych.

Podczas paneli dyskusyjnych funkcjonariusze Służby Więziennej zapoznali się z  nowymi trendami w polskiej  pedagogice oraz z obszarami  badawczymi w tej dyscyplinie.

Współpraca pomiędzy Służbą Więzienna a Uniwersytetem Śląskim trwa od wielu lat.

Wymiana doświadczeń na płaszczyźnie teorii i praktyki sprzyja uzupełnianiu wiedzy w zakresie kształcenia nowych kadr, jak również daje możliwość prowadzeniu badań i oddziaływań mogących mieć również miejsce na terenie jednostek penitencjarnych.

Tekst:    kpt. Agnieszka Wazowska

Zdjęcia: kpt. Agnieszka Wazowska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej