Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez współpracę z grupą " POPLON ".

Sieradzka jednostka penitencjarna kontynuuje tradycję przedświątecznych spotkań osadzonych z przedstawicielami organizacji promujących życie w abstynencji oraz walkę z uzależnieniami. Jak co roku, do podobnego spotkania doszło na terenie świetlicy centralnej zakładu. W jego trakcie kapelan sieradzkiego więzienia odprawił Mszę Świętą. Następnie, po wspólnej modlitwie, zgromadzeni mogli uczestniczyć w okolicznościowym mitingu w ramach grupy POPLON, by na koniec połamać się opłatkiem i złożyć sobie świąteczne życzenia, wśród których prócz zdrowia i pomyślności, często przewijały się życzenia wytrwałości w trzeźwym życiu.

 

Zakład Karny w Sieradzu od lat czynnie współpracuje z organizacjami i grupami AA. Od 2009 roku korzysta z pomocy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Liderów Działań Psychospołecznych Koła Województwa Łódzkiego POPLON. W ramach podpisanego porozumienia o współpracy, na terenie sieradzkiego zakładu prowadzone są cykliczne spotkania osadzonych ze specjalistami z zakresu psychychologii, psychiatrii czy też przedstawicielami wolontariatu. W ramach spotkań z ludźmi borykającymi się z problemem uzależnienia od alkoholu, skazani przebywający w sieradzkim więzieniu dowiadują się o jego negatywnym wpływie na życie człowieka, poznają mity i przekonania dotyczące nałogu. Głównym zadaniem prowadzonych przez grupę oddziaływań psychoedukacyjnych jest przeciwdziałanie uzależnieniom oraz patologiom społecznym. Tego typu działalność jest pomocna w realizacji podstawowego celu odbywania kary pozbawienia wolności, jakim jest wzbudzanie w osadzonych woli współdziałania w kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw. Spotkania grupy POPLON mają na celu przygotowanie osób przebywających w zakładzie karnym do readaptacji społecznej i poprawę jakości ich funkcjonowania społecznego poprzez szeroko rozumiane stymulowanie rozwoju osobistego oraz kształtowanie postaw abstynenckich, sprzyjających tworzeniu alternatyw dla nadużywania alkoholu.

 

tekst kpt. Michał Bogus

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej