W dniach 19 - 20 kwietnia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się V edycja międzynarodowej konferencji naukowej, pod honorowym patronatem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Tegoroczne obrady odbyły się pod hasłem: Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej.

Pierwszego dnia konferencji swoim doświadczeniem podczas debaty oraz warsztatów dzielili się praktycy: kuratorzy, pracownicy socjalni, a także funkcjonariusze służby więziennej.

W sesji plenarnej, zorganizowanej drugiego dnia, głos zabrali głównie penitencjarzyści, wśród prelegentów byli: płk Andrzej Leńczuk, Dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej, płk Jacek Gościak, Dyrektor Okręgowy SW w Bydgoszczy, dr Yevgen Barash i dr Olena Sokalska (Ukraina), a także Alexia- Sandy Gaillard (Francja).

Konkluzje z wypowiedzi przedstawicieli ukraińskiego systemu penitencjarnego okazały się budującą oceną funkcjonowania naszego systemu więziennictwa i kluczowej w nim roli oddziaływań resocjalizacyjnych, w szczególności poprzez pracę więźniów.

Natomiast nowego i inspirującego spojrzenia na politykę penitencjarną wobec młodocianych sprawców przestępstw dostarczyło słuchaczom wystąpienie prelegentki z Francji, która wykazała, iż wysoce zindywidualizowne podejście do pracy z młodym człowiekiem jest niezbędnym warunkiem efektywnej resocjalizacji.

Konferencji przewodniczyła prof. UMK dr hab. Małgorzata Kowalczyk, która z rąk płk. Jacka Gościaka odebrała brązową odznakę za zasługi w pracy penitencjarnej. Pani profesor nie kryła wzruszenia tym wyróżnieniem, co dla środowiska służby jest pozytywną prognozą na dalszą współpracę.

Kolejna już konferencja w murach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z udziałem przedstawicieli służby więziennej, była płaszczyzną do wymiany poglądów i stanowiła cenne doświadczenie o walorze edukacyjnym dla obu środowisk.

Tekst i zdjęcia: st. szer. W. Kubiak


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej