W Nowym Dębcu koło Kościana 20 października br. rozpoczął się XVI Sejmik Klubu Olimpijczyka, Szkół im. Polskich Olimpijczyków i Rad Regionalnych Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Sejmik jest miejscem wymiany doświadczeń, a także okazją do prezentacji sukcesów poszczególnych terenowych ogniw ruchu olimpijskiego w promowaniu olimpijskich ideałów, zasad fair play oraz w upowszechnianiu sportu.

W uroczystości wzięli udział m. in. Szymon Ziółkowski i Dariusz Goździak, złoci medaliści olimpijscy oraz 13 olimpijczyków w tym 5 medalistów. Gościem honorowym uroczystości był Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W swoim przemówieniu podkreślił, że ruch olimpijski działa w oparciu o wolontariuszy i spełnia edukacyjno - wychowawczą funkcję na wszystkich poziomach życia społecznego.

W Polsce działa ponad 200 klubów olimpijczyka. W jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego funkcjonuje osiem klubów olimpijczyka. Doceniając dotychczasową aktywną działalność klubów z naszego okręgu Szkolny Klub Sportowy "Jantar" w Racocie zaprosił do udziału w Sejmiku przedstawicieli klubów "Paragraf" z ZK w Inowrocławiu oraz "Kodeks" z ZK w Potulicach.

Rola klubów olimpijczyka

Marian Sypniewski dwukrotny medalista olimpijski przedstawił czym zajmują się kluby olimpijczyka i jaka jest ich rola w strukturach PKOl. Medalista olimpijski podkreślił, że istotą działalności jest krzewienie idei olimpijskich. Kluby olimpijczyka działają na terenie całej Polski i służą wzmocnienie idei wychowawczej.

Po co działają kluby olimpijczyka w jednostkach penitencjarnych ?

Funkcjonariusze Służby Więziennej w swoich prezentacjach zwrócili uwagę, że wykorzystywanie w zakładach odosobnienia pozytywnych walorów wychowania fizycznego i sportu, powoduje wytworzenie właściwej atmosfery wychowawczej, co znacznie ułatwia osiągnięcie sukcesu w przywracaniu społeczeństwu pełnowartościowych obywateli. W czasie organizowanych zajęć kształtowana jest jedna z głównych reguł olimpijskich idea fair play.

Odznaki za zasługi w pracy penitencjarnej

Należy przypomnieć, że 10.11.2010 r. pierwszy raz w historii Służby Więziennej z wniosku Dyrektora Aresztu Śledczego w Inowrocławiu w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej udekorowano odznakami "Za zasługi w pracy penitencjarnej" dwoje długoletnich pracowników Polskiego Komitetu Olimpijskiego - Elżbietę Kwiatkowską i Mariana Sypniewskiego.

Podczas Sejmiku odbyła się również uroczystość związana z obchodami 30 lecia działalności klubu olimpijczyka "Jantar" w Racocie. Funkcjonariusze Służby Więziennej przekazali na ręce Prezesa klubu pamiątkowy grawerton.

 

Tekst : mjr M. Budny

Zdjęcia : kpt. K. Ksobiak, ppor. J. Heliński

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej