Wystawa tematyczna „Niemiecki Nazistowski Obóz Śmierci Konzentrationslager Auschwitz”

W dniach 25.03. - 01.04.2019r. w ramach współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w 2019r. zaplanowano realizację ekspozycji wystawy tematycznej „Niemiecki Nazistowski Obóz Śmierci Konzentrationslager Auschwitz”.

Ponadto, w ramach w/w współpracy organizowane są wizyty studyjne skazanych oraz chętnych funkcjonariuszy i pracowników w Państwowym Muzeum w Oświęcimiu. To już kolejna edycja projektu, w ramach którego są udostępniane materiały edukacyjne, przeprowadzone prelekcje, czy wyświetlane projekcie filmowe.

Spotkania i ekspozycje ukazują miejsce gdzie dokonała się tak wielka tragedia ludzkości, która pozwala uświadomić nam do czego może doprowadzić antysemityzm, nietolerancja i pogarda dla drugiego człowieka

Ekspozycja spotkała się z pozytywnym odbiorem i żywym zainteresowaniem ze strony osadzonych.


 

Tekst: kpt. Dorota Skowronek

Zdjęcia: sierż. Eugeniusz Kuna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej