W dniu 8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Dokument ten stał się podstawą do funkcjonowania i dalszego kształtowania polskiego systemu penitencjarnego. Obecnie 8 lutego to dzień, w którym Służba Więzienna obchodzi swoje święto.

Z tej okazji na terenie Aresztu Śledczego w Starogardzie Gd. odbyła się uroczystość, podczas której Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku, ppłk Adam Poćwiardowski złożył na ręce awansowanym funkcjonariuszom akty nadania na wyższe stopnie służbowe. Funkcjonariuszom wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w służbie lub pracy wręczył odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Dyrektor jednostki, ppłk Marek Rzeszótko pogratulował wyróżnionym funkcjonariuszom. Zastępca Dyrektora Okręgowego w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim funkcjonariuszom za właściwą realizację obowiązków służbowych, wyróżnionym funkcjonariuszom złożył gratulacje i życzył dalszych awansów.

Tekst i zdjęcia: mjr Marzena Grochocka-Buchholz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej