Jedenastu skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Warszawie – Bemowie, wraz z wychowawcami, wzięło udział w lekcji plenerowej na temat architektury i historii Starego Miasta oraz miało okazję zobaczyć nowo powstały Bulwar nadwislański. Trasa pieszej wycieczki wyniosła łącznie ponad 25 kilometrów. Spacery poprawiają nam zarówno samopoczucie fizyczne, jak i psychiczne.

 Poza tym stawiane sportowe cele, jakimi są pokonywane kilometry, niewątpliwie wpłynąć mogą na konsekwencje w realizacji celów życiowych po opuszczeniu przez skazanych zakładu karnego.

Wśród zwiedzanych zabytków Starego Miasta znalazły się m.in.:
* Plac Zamkowy (Zamek Królewski, kolumna Zygmunta i Pałac pod Blachą);
* Katedra św. Jana (zniszczona w 1944, odbudowana w stylu nawiązującym do gotyckiego wg projektu Jana Zachwatowicza);
* Kościół Jezuitów (zniszczony w 1944, zrekonstruowany w 2010 roku);
* Kolegium jezuickie, powstałe w XVII – XVIII w. z połączonych kamienic;
* Kanonia – zaułek na tyłach katedry św. Jana;
* Kościół poaugustiański św. Marcina i klasztor fundowany w 1353, przebudowany w XVII i XVIII w., odbudowany po wojnie;
* Zespół murów miejskich z barbakanem.

      Początki Starego Miasta sięgają XIII wieku. Wtedy otoczone było wałem ziemnym, który pod koniec XIV wieku został zastąpiony murem obronnym. Ciągnął się on od skarpy wiślanej na zachód, wzdłuż dzisiejszej ulicy Podwale do Piekarskiej, następnie obok kościoła św. Marcina aż do zamku. Uważa się, że założycielem miasta był Bolesław II, książę mazowiecki i płocki.

Stanowi jako jedyny na świecie (w tej skali) obszar planowej i dokończonej odbudowy terenu zabytkowej zabudowy miejskiej po katastrofalnych zniszczeniach, sięgających około 90 %, w okresie II wojny światowej. Projekt rekonstrukcji opracował zespół architektów przy współpracy historyków i historyków sztuki, na podstawie zachowanych wizerunków Warszawy.

opracował: por. Piotr Gołębiewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej