28 lutego br. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wizytował jednostki okręgu lubelskiego Zakład Karny w Białej Podlaskiej, Oddział Zewnętrzny w Zabłociu oraz Zakład Karny we Włodawie. Spotkanie powiązane było z upamiętnieniem Dnia Żołnierzy Wyklętych przypadające na dzień 1 marca.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Włodzimierz Jacek Głuch wraz z dyrektorami wizytowanych jednostek ppłk Leszkiem Wojciechowskim i ppłk Ryszardem Deczkowskim przedstawili najważniejsze zadania lubelskiego więziennictwa w szczególności związane z realizacją programu „Praca dla więźniów” oraz budową hali produkcyjnej przy Zakładzie Karnym we Włodawie.

W jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego zatrudnienie osób pozbawionych wolności traktowane jest jako jeden z najważniejszych środków oddziaływań penitencjarnych. Praca w czasie odbywania kar i środków przymusu traktowana jest jako środek wychowawczy służący readaptacji społecznej skazanych.

Na dzień 31 stycznia 2017 r., w okręgu lubelskim zatrudnionych było w systemie bez konwojenta 712 skazanych, z czego około 350 świadczyło pracę odpłatnie. Aktualnie okręg lubelski zajmuje 1 miejsce wśród wszystkich okręgów w Polsce w powszechności zatrudnienia skazanych (54, 25%).

Dyrektor okręgowy poinformował wicewojewodę o sukcesach związanych z działaniami promocyjnymi dotyczących programu „Praca dla więźniów”. Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej w drugiej połowie 2016 roku zostały podpisane 34 nowe umowy o zatrudnienie osadzonych, z czego 22 z kontrahentami odpłatnymi. Umożliwiło to zwiększenie zatrudnienia o 230 osób, gdzie aż 187 osadzonych podjęło pracę odpłatną.

Podczas wizytacji jednostek dyrektor okręgowy w okręgu lubelskim podkreślił również starania lubelskiej Służby Więziennej zmierzające do redukowania kosztów utrzymania skazanych. Średniomiesięczne wydatki infrastrukturalne (energia cieplna, zużycie wody, zużycie energii, gazu) w przeliczeniu na 1-go osadzonego w 2016 roku stawiają okręg lubelski na 1 miejscu (153,47 PLN).

Po zakończonych wizytacjach jednostek wicewojewoda wraz z dyrektorami złożył wieńce pod tablicą przy Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej i pomnikiem we Włodawie z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Więcej zdjęć w galerii:

http://sw.gov.pl/galeria/wizyta-wicewojewody-lubelskiego

tekst i zdjęcia: mjr Jacek Zwierzchowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej