Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej w ramach edukacji patriotycznej i obywatelskiej wygłosił dla skazanych przebywających w Areszcie Śledczym w Kielcach wykład poświęcony agresji Związku Radzieckiego w dniu 17 wrześniu 1939 r. na  Rzeczpospolitą.

19 września br. w murach kieleckiego aresztu kolejny już raz gościliśmy pracownika kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narowej, historyka – pana Marka Jończyka. Prelegent dla grupy 30 osadzonych wygłosił wywiad i przeprowadził "lekcje historii" o 17 września 1939 roku. W tym dniu Armia Czerwona, bez wypowiedzenia wojny, ok. godz. 3.00 nad ranem zaatakowała Polskę, łamiąc tym samym pakt o nieagresji.

W trakcie wykładu okazało się, że zagadnienie to nie jest znane zgromadzonym. Prelegent w sposób jasny i prosty omówił najważniejsze zagadnienia z początków września 1939r. W trakcie wykładu z sali wielokrotnie padały różne zapytania dotyczące przedmiotowego tematu, co świadczyło o zainteresowaniu. Wykład naszego gościa uzupełniony był prezentacją multimedialną oraz filmem dokumentalnym. Osadzeni mieli także możliwość w świetlicy zapoznania się ze zgromadzoną literaturą dotyczącą agresji radzieckiej oraz wojny obronnej z 1939 r. Na zakończenie prowadzący zachęcał wraz z wychowawcą ds. kulturalno – oświatowych do dalszego pogłębiania tematu poprzez wypożyczanie książek z biblioteki centralnej Aresztu Śledczego w Kielcach.

kpt. Tomasz Turczyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej