26 stycznia (piątek) o godzinie 9.30 w siedzibie OISW w Białymstoku miało miejsce spotkanie księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy z funkcjonariuszami Służby Więziennej oraz skazanymi z białostockiego zakładu karnego.

Po krótkim spotkaniu z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Białymstoku oraz Dyrektorem Zakladu Karnego w Białymstoku,  Metropolita Białostocki udał się z wizytą do skazanych przebywających w zakładzie karnym. Odwiedził między innymi kaplicę, celę mieszkalną, posterunki funkcjonariuszy, pokój wychowawców,  spotkał się z kilkudziesięcioma skazanymi w świetlicy zakładu karnego. Więźniowie wręczyli Arcybiskupowi własnoręcznie wykonany z chleba krzyż. Jest to jedna z unikatowych technik wykonywania przedmiotów artystycznych, charakterystyczna dla więziennej twórczości. Skazani podziękowali za pamięć i modlitwę oraz za wsparcie księdza kapelana, który na co dzień świadczy posługi religijne w jednostce. Arcybiskup spotkał się następnie z funkcjonariuszami Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku oraz Zakładu Karnego w Białymstoku. Z rąk Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotra Kondraciuka, Metropolita Białostocki otrzymał na pamiątkę wizyty symboliczny klucz

Wizyta duszpasterska była okazją do przybliżenia księdzu Arcybiskupowi roli Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa oraz zadań jakie wykonują funkcjonariusze na rzecz resocjalizacji osób już skazanych. Metropolita podkreślał rolę kościoła w przywracaniu osób pozbawionych wolności społeczeństwu. Skazanym życzył, aby okres spędzony w izolacji nie był czasem straconym lecz  czasem refleksji nad dotychczasowym życiem. Dziękował funkcjonariuszom Służby Więziennej za pracę na rzecz bezpieczeństwa społecznego oraz pracę na rzecz naprawy ludzi, którzy weszli w konflikt z prawem. Szczególne podziękowania złożył na ręce więziennych księży kapelanów.

opracował: mjr Michał Zagłoba

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej