W związku z nadejściem wiosny osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Średniej Wsi porządkowali teren lokalnej miejscowości po okresie zimowym. Stopniały śnieg odkrył wiele nieczystości.

         W związku z nadejściem wiosny osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Średniej Wsi porządkowali teren lokalnej miejscowości po okresie zimowym. Stopniały śnieg odkrył wiele nieczystości. Osadzeni
z dużym zaangażowaniem i starannością przystąpili do porządkowania przydrożnych rowów wzdłuż głównej drogi w kierunku Myczkowa jaki i bocznych dróg prowadzących w głąb Średniej Wsi. Efektem sprzątania było zebranie dziesięciu worków śmieci. Akcje tego typu są regularnie przeprowadzane
w Oddziale Zewnętrznym w Średniej Wsi pod patronatem programu resocjalizacyjnego EKO GRACJA
czy też corocznej akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA odbywającej się w trzecim tygodniu września. Pomaga
to choć na chwilę zmniejszyć zanieczyszczenie naszej planety jak i wpływa pozytywnie na podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw prospołecznych osadzonych.
 

Tekst, foto. kpt. Marcin Korzeb

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej