Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Kikitach brali udział w wiosennych porządkach na terenie miasta Barczewa oraz Jezioran.

 

 Skazani osadzeni w Oddziale Zewnetrznym w Kikitach  w czynie społecznym robili porządki wiosenne na starym Cmentarzu Żydowskim w Barczewie który został założony w XIX wieku. Uczestniczyli także dwukrotnie w sprzątaniu miasta Jeziorny. Skazani podczas wykonywania powierzonych zadań, wykazali się dużym zaangażowaniem oraz sumiennością. Z uzyskanej informacji zwrotnej uzyskanej od osoby dozorującej z ramienia miasta wynika, że jest bardzo zadowolona z wykonanej przez skazanych pracy.

 

Test i zdjęcia: st.szer. Małgorzata Domańska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej