W dniu 18.12.2016 roku odbyło się spotkanie wigilijne funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego w Nowej Soli

W uroczystej wigilii wzięli udział zaproszeni goście w osobach: J. E. Ks. Bp Tadeusz Lityński – biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, Pan Robert Paluch – wicewojewoda lubuski, Pan Robert Gwidon Makarowicz- Prezes Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, insp. Grzegorz Karpiński- Komendant Powiatowy Policji w Nowej Soli, st. kpt. Czesław Młynarczyk- Komendant Powiatowy KP PSP w Nowej Soli,  Barbara Wróblewska – wójt gminy Otyń oraz  Izabela Bojko – wójt gminy Nowa Sól. Świąteczne spotkanie rozpoczęło się przywitaniem przybyłych gości oraz obecnych funkcjonariuszy i pracowników aresztu oraz złożeniem życzeń przez gospodarza spotkania ppłk Dariusza Rączkowskiego – dyrektora Aresztu Śledczego w Nowej Soli, a także Bp Tadeusza Lityńskiego. Następnie kapelan nowosolskiego aresztu o. Adam Sroka odczytał fragment Pisma Świętego. . Po życzeniach wszyscy przystąpili do łamania się opłatkiem i składania życzeń. Dyrektor jednostki zadbał o oprawę muzyczną, złożoną z czterech  muzyków, z których jeden to funkcjonariusz tutejszego aresztu. Spotkanie odbyło się w przemiłej atmosferze przy śpiewaniu świątecznych kolęd.  

Tekst i zdjęcia: por. Karolina Łabarzewska-Misior

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej