12 października w ramach zajęć kulturalno - oświatowych organizowanych dla podopiecznych Fundacji Pomoc Potrzebującym, wzięła udział 12 osobowa grupa skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Warszawie - Bemowie.

Skazani wspólnie z podopiecznymi Fundacji wzięli udział w  warsztatach plastycznych. W trakcie zajęć panowała luźna, domowa atmosfera, co sprzyjało pracy twórczej.
Organizowanie tego typu zajęć ma na celu wzbudzanie w osadzonych społecznie pożądanych postaw.
Skazani mieli możliwość, na kilka godzin, oderwać się od szarej więziennej rzeczywistości, zaś dla podopiecznych fundacji, na co dzień rzadko odwiedzanych przez osoby bliskie, była to możliwość dłuższej rozmowy z drugą osobą, spędzenia czasu w miłej atmosferze.

opracowała: kpt. Dyrko Olga

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej