Skazani przebywający w opolskiej jednostce wzięli udział w trzydniowych warsztatach przeprowadzonych przez pracowników i studentów Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego.

   Zajęcia podczas warsztatów zostały przygotowane w oparciu o podręcznik DRUGA SZANSA  Warsztaty dla więźniów długoterminowych, której współautorem jest pani dr Maria Niełaczna - koordynatorka i pomysłodawczyni projektów edukacyjnych realizowanych w  jednostkach penitencjarnych w Polsce.

   To już kolejne warsztaty w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim z udziałem studentów UW, którzy dzięki zajęciom ze skazanymi prowadzonymi wspólnie z funkcjonariuszami Służby Więziennej pod kierunkiem pracowników Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji mogą zapoznać się ze specyfiką pracy penitencjarnej. Możliwość skonfrontowania nabytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej z praktyką pozwala zdobyć doświadczenie, dzięki któremu łatwiejsze staje się podjęcie decyzji związanej z wyborem przyszłej drogi zawodowej. Ważnym aspektem działań tego typu jest także jego wymiar społeczny zwracający uwagę na potrzebę odpowiedzialności całego społeczeństwa za funkcjonowanie jednostek.

   Społeczeństwo jako takie czyli jakie? Człowiek jako istota społeczna

   Tematem trzydniowych warsztatów były zjawiska związane z życiem w społeczeństwie m.in.: czym jest rola społeczna? jak rozumieć złożoność i zasady w życiu społecznym ? czym jest istota życia w społeczeństwie? Tematyka poruszanych zajęć miała na celu przede wszystkim uświadomić jej uczestnikom, że każdy człowiek jest jego ważną częścią, co daje pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa, ale zarazem wiąże się z obowiązkiem odpowiedzialności za jej obraz. Każdy z nas pomimo różnic wynikających z pełnienia innych ról społecznych, cech charakteru i poglądów buduje wspólnotę, która istnieje dzięki ustalonym zasadom zapewniającym jej właściwe funkcjonowanie. Wiedząc o tym powinniśmy dbać o to wspólne dobro, czerpiąc z doświadczeń, szanując swoją  indywidualność oraz wymagając od siebie, by stawać się - jak mówi dr Niełaczna , cyt: społeczeństwem ludzi z szansą, którą jesteśmy w stanie mnożyć , wzmacniać i dzielić.

   Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za kształt społeczeństwa

  Warsztaty zostały zrealizowane w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim a  Uniwersytetem Warszawskim,  którego założenia ukierunkowane są między innymi na podejmowanie wspólnych działań edukacyjnych służących podnoszeniu jakości i efektywności proponowanych oddziaływań penitencjarnych.Tekst: Beata Fronczek
Zdjęcia: Maria Niełaczna
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej