W miesiącach maj – czerwiec 2015r. w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Bydgoszczy odbyły się 4 spotkania warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień, realizowane w ramach drugiej edycji projektu „Wolni w Niewoli” współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Bydgoszcz.

Głównym pomysłodawcą i wykonawcą warsztatów było Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym, Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy w Rodzinie „ALWERNIA”, którego przedstawiciele przekazali 20 osadzonym, wiedzę z zakresu wpływu alkoholizmu jako choroby na życie i funkcjonowanie człowieka, szkodliwości zażywania innych środków psychoaktywnych (dopalaczy). Uświadomiono również uczestników jak ważne jest poznanie siebie w procesie zdrowienia, a także jakie zmiany zachodzą w sposobie kontaktowania się z alkoholem lub innymi środkami psychoaktywnymi.
Motywowano do zmian, wskazano na pomoc w tworzeniu wizji życia bez problemu uzależnienia oraz zapoznano ze sposobem radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z poddania się procesowi terapeutycznemu.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej