Zakład Karny w Sieradzu, w związku z obchodzonym w dniu 14 czerwca br. Światowym Dniem Krwiodawcy, po raz kolejny zorganizował na terenie jednostki honorową zbiórkę krwi wśród funkcjonariuszy i pracowników.

Zapotrzebowanie na krew w czasie epidemii znacznie sie zwiększyło. W związku z powyższym, w dniu 17 czerwca br., na terenie sieradzkiej jednostki penitencjarnej zorganizowano zbiórkę krwi pod hasłem '' Służymy pomocą – mamy to we krwi ''. Przeprowadzono ją w ramach ogólnopolskiej akcji krwiodawczej koordynowanej przez Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej. Kadra Zakładu Karnego w Sieradzu zbiórkę krwi współorganizowała tradycyjnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi oraz Punktem Pobrań w Sieradzu. W trakcie czerwcowej akcji zebrano prawie 9 litrów krwi, natomiast łącznie od pierwszej zbiórki, przeprowadzonej w 2012 roku, aż 186 litrów tego bezcennego płynu.

Zakład Karny w Sieradzu od lat cyklicznie, kilka razy w roku organizuje na swoim terenie akcje honorowych zbiórek krwi dla funkcjonariuszy i pracowników jednostki. Sieradzka Służba Więzienna każdorazowo przyłącza się również do ogólnopolskich akcji krwiodawczych służb mundurowych. Tak było przy okazji realizowanej w minionych latach akcji '' Nasza Krew – Nasza Ojczyzna " - przedsięwzięcia podejmowanego przez krwiodawców i Kluby Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża i Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Podobnie jest również z tegoroczną akcją prowadzoną pod hasłem '' Służymy pomocą – mamy to we krwi '', która jest koordynowana przez Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej. Głównym celem akcji jest zapewnienie dostępności krwi dla szpitali, promowanie przez Służbę Więzienną idei honorowego krwiodawstwa oraz ukazanie, że funkcjonariusze Służby Więziennej mogą służyć pomocą drugiemu człowiekowi, także w ten sposób.

 

tekst i zdjęcia kpt. Michał Bogus

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej