W dniu 8 maja 2017 roku na terenie Aresztu Śledczego doszło do spotkania kierownictwa jednostki z kierownictwem RZGW w Warszawie Zarząd Zlewni w Giżycku

Spotkanie Dyrektora Aresztu Śledczego w Giżycku mjr Waldemara Plagi z Kierownikiem Zarządu Zlewni w Giżycku Panem Andrzejem Żukowskim oraz Kierownikiem Nadzoru Wodnego w Giżycku Panem Tomaszem Mułykiem dotyczyło omówienia dotychczasowej współpracy. Obie strony oceniły ją jako funkcjonującą na bardzo dobrym poziomie. Wspólne rozmowy zaowocowały podpisaniem aneksu do obowiązującej umowy, co skutkuje zwiększeniem ilości zatrudnionych tam osadzonych. Wobec powyższego, kolejny skazany znajdzie zatrudnienie na zewnątrz jednostki, w systemie bez konwojenta.

 

 

 

Tekst: mjr Tomasz Kulik

Zdjęcia: por. Włodzimierz Dąbrowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej