W dniu 18.02.2020 roku przeprowadzono szkolenie pt. „Metodyka postępowania adekwatnie do specyfiki zaburzeń psychicznych wykazywanych przez osadzonych”

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy w aspekcie symulacji chorób psychicznych przez osadzonych i możliwym podejmowaniem przez nich działań godzących w bezpieczeństwo funkcjonariuszy i bezpieczeństwo jednostki organizacyjnej.

W trakcie szkolenia zaktualizowano wiedzę w zakresie rozpoznawania zaburzeń psychicznych oraz ich ewentualnych symulacji, związanym z tym możliwymi działaniami godzącymi w bezpieczeństwo funkcjonariuszy i jednostki organizacyjnej a także sposobami postępowania adekwatnym do konkretnych zaburzeń psychicznych.

 

zdjęcia i tekst kpt. Piotr Sokołowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej