Służba Więzienna włącza się w szereg akcji oraz wydarzeń organizowanych w "małych ojczyznach", gdzie od lat funkcjonują zakłady karne i areszty śledcze. Tym razem Zakład Karny w Łupkowie aktywnie uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej wielokulturowości Euroregionu Karpackiego, która odbyła się w dniach 8-9 lipca br.

Wspólny cel , wspólne działanie
Idea zorganizowania międzynarodowej konferencji, poświęconej przywołaniu wielowymiarowego bogactwa Euroregionu Karpackiego zrodziła się w toku współpracy pomiędzy trzema instytucjami – Urzędem Gminy w Komańczy, Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami oraz Zakładem Karnym w Łupkowie. Bardzo szybko w tę inicjatywę włączyło się szereg innych instytucji, w tym sąsiednie Urzędy Gmin, przedstawiciele świata nauki i instytucji kultury, stowarzyszenia działające na rzecz poszerzania wiedzy na temat bogactwa kulturowego Podkarpacia. W sumie podczas dwóch dni udział w konferencji wzięło udział ponad sto osób, a prelekcje wygłosiło kilkunastu prelegentów z Polski, Słowacji i Ukrainy. W konferencji udział wzięli między innymi: poseł na Sejm RP dr Piotr Uruski, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska dr Dawid Lasek, przedstawiciel Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie mjr Krzysztof Miękisz, Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie płk Adam Zarzyczny i z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie ppłk Janusz Wańcowiat, Wójt Gminy Komańcza dr Roman Bzdyk, Dyrektor Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami dr Joanna Potaczek jak również Wójt Gminy Jaśliska Adam Dańczak.

Wielokulturowość to dziedzictwo i baza edukacyjna
Miejscem symbolicznym z punktu widzenia założeń Konferencji jest Wola Michowa – kiedyś mieszcząca wielokulturową społeczność miejscowość, po której do dziś pozostało jedynie kilka artefaktów. Jednym z nich jest XVIII – wieczny cmentarz żydowski, na którym pierwszego dnia Konferencji zebrali się jej uczestnicy. Powodem wyboru tego miejsca na rozpoczęcie Konferencji było uczczenie ofiar niemieckiego okupanta, który 10 lipca 1942 roku, mordując w tym miejscu 150 członków społeczności żydowskiej, rozpoczął proces dezintegracji miejscowej struktury społecznej. W trakcie uroczystości odsłonięto tablice upamiętniające zamordowanych, a także tablicę informacyjną, będącą przybliżeniem fascynującej historii Woli Michowej – jej wzrostu, rozwoju a następnie, wynikającego z agresji i przemocy, rozpadu i wielowymiarowej dezintegracji.

We wszystkie działania, które doprowadziły do ponownego odkrycia tego miejsca i jego uhonorowania zaangażowani zostali, wykazujący zainteresowanie tematem, skazani z łupkowskiej jednostki. Skazani uporządkowali teren cmentarza i wykonali metalowe podstawy pod przygotowane tablice. Poza tym uczestnicząc w uroczystości mieli okazję dowiedzieć się o zgubnych następstwach stereotypowego myślenia, używania przemocy, agresywności i poniżania drugiego człowieka. Z drugiej strony sami mogli przekonać się o tym, że pozytywne zaangażowanie i wysiłek dla innych jest doceniany i przynosi wymierne efekty.


Trochę teorii, trochę praktyki
Druga część Konferencji odbywała się w Szczawieńskim Ośrodku Kultury, gdzie kilkunastu prelegentów – przedstawicieli świata nauki i regionalistów, mówiło o tym jak w dzisiejszym świecie organizować działania kulturalne i edukacyjne, a także o tym jak je realizować z pożytkiem dla społeczności lokalnych i odbiorców. Była więc mowa o specyfice dziedzictwa kulturowego Podkarpacia, sposobach jego ochrony, zachowania, a także jego promowania. Nie zabrakło też przedstawienia działań resocjalizacyjnych jakie podkarpacka Służba Więzienna realizuje wykorzystując bazę kulturową i historyczną. Przywołano przykłady programów „Auschwitz – historia, edukacja obywatelska”, „Świat Sprawiedliwych – bohaterski przykład rodziny Ulmów” czy wdrażanego obecnie projektu „Edukacja w służbie resocjalizacji”. Wskazano konkretne przykłady szeregu działań, które mają za zadanie poszerzanie spectrum podstawowych oddziaływań readaptacyjnych takich jak praca, terapia czy nauczanie. Także i w tym elemencie Konferencji brali udział osadzani z Zakładu Karnego w Łupkowie, mając tym samym możliwość uczestnictwa, często po raz pierwszy w życiu, w spotkaniu ekspertów, naukowców i praktyków działania w obszarze kultury.


Perspektywa na przyszłość
Już w trakcie pierwszego dnia Konferencji, jej uczestnicy podkreślali, że wiele elementów nie zostanie ze względów obiektywnych omówione, co daje szansę na to, że za rok ponownie o Euroregionie Karpackim - jego zasobach, wielowymiarowym bogactwie będzie mowa podczas kolejnych tego typu przedsięwzięć. Jeżeli agenda zagadnień będzie mogła być wykorzystana do prowadzenia lub poszerzania zakresu oddziaływań resocjalizacyjnych, także Zakład Karny w Łupkowie włączy się w jej realizację.

Tekst: kpt. Grzegorz Oleniacz
Zdjęcia: st. szer. Marek Fejdasz.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej