W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie w dniach 23-24 lipca 2020 r. odbyła się narada instruktażowo-szkoleniowa dla kierowników działu dozoru elektronicznego.

Podczas spotkania omówiono nowe zadania i wyzwania dla zespołów terenowych związane z rozwojem SDE.

– Szczególne wyrazy uznania składam za zaangażowanie, sumienność oraz oddanie z jakim wykonywaliście państwo swoje obowiązki w sytuacji kryzysowego zagrożenia – tak mówił do kierowników działu dozoru pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw dozoru elektronicznego dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego CZSW w Warszawie gen. Paweł Nasiłowski w imieniu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wójcika. I dodał: – Swoją postawą daliście świadectwo najwyższych standardów polskiego więziennictwa, służby i pracy na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Obecnie o odbywanie kary w SDE może się ubiegać osoba skazana na nie więcej niż 1,5 roku więzienia. Do niedawna dozór elektroniczny ograniczał się do skazanych na rok więzienia. Dzięki zaangażowaniu setek funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej ta wielka zmiana organizacyjno-informatyczna przebiega sprawnie, skutecznie i terminowo.

W naradzie uczestniczyli: dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wiśniewski, dyrektor Biura Finansów w Ministerstwie Sprawiedliwości Jarosław Wyżygowski oraz dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego gen. Paweł Nasiłowski i jego zastępcy.

BDG

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej