Funkcjonariusze Służby Więziennej z Kielc przeprowadzili dla czterech aplikantów ósmego rocznika z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie zajęcia praktyczne z zakresu podstaw prawnych funkcjonowania jednostki penitencjarnej.

Zajęcia zrealizowano w dniach od 02 do 04 października br., w trakcie których przedstawiono strukturę organizacyjną aresztu oraz realizacją porządku wewnętrznego. Aplikanci mieli również możliwość zapoznania się od strony praktycznej z przepisami regulującymi podstawę prawną przyjęcia skazanego do jednostki penitencjarnej. W dalszej części praktyk poznali zasady obowiązujące przy umieszczaniu skazanego w celi mieszkalnej. Zobaczyli jak wyglądają cele mieszalne, place spacerowe, łaźnie, miejsca zatrudniania osadzonych, uczestniczyli w realizacji obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy.

W podsumowaniu praktyk wskazano na konieczność tego typu wizyt w placówce penitencjarnej, co w przyszłości będzie pomocne w pełnieniu obowiązków prokuratorskich.

mjr Michał Głowacki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej