W dniu 08 kwietnia 2015 roku grupa osadzonych z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy pod opieką wychowawcy zaangażowała się w sprzątanie miasta Bydgoszczy.

Akcja zorganizowana przez Urząd Miasta Bydgoszcz, miała na celu usuwanie dzikich wysypisk śmieci, które po zimie ukazały się w całej okazałości. Sterty butelek plastikowych, zużyte opony samochodowe, puszki po piwie oraz rozdmuchiwane przez wiatr worki foliowe i papiery, to ponury krajobraz terenu przy ul. Żwirki Wigury w Bydgoszczy. Urząd Miasta wyposażył skazanych w odpowiedni strój, rękawice oraz worki na śmieci. Uczestnictwo w tej pożytecznej akcji łączy w sobie cele edukacyjne i  możliwość przyjrzenia się w jakim stopniu dbamy o nasze środowisko, jak bardzo jest ono zanieczyszczone i jak możemy temu zapobiec. Prace porządkowe to element zajęć wychowawczych, które zostały  pozytywnie odebrane nie tylko przez skazanych ale  również przez mieszkańców Bydgoszczy.

(tekst i zdjęcie por. Grażyna Mikuła)

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej