Stan wojenny został wprowadzony w Polsce 13 grudnia 1981 roku na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiony 22 lipca 1983 roku. Z tej okazji Służba Więzienna z Kielc uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających ten okres.

         W Areszcie Śledczym w Kielcach znajdował się największy ośrodek internowania w dawnym województwie kieleckim, gdzie przetrzymywano między innymi znanych działaczy Solidarności. To właśnie przy Tablicy upamiętniającej Internowanych, znajdującej się przy bramie głównej Aresztu Śledczego w Kielcach oddano hołd osobom, które walczyły o wolność i niezawisłość.

        Wśród osób, które w dniu 13 grudnia 2021 r. złożyły wieńce pod pamiątkową tablicą byli przedstawiciele Internowanych, Parlamentarzyści Rzeczypospolitej Polskiej, poseł Krzysztof Lipiec, senator Krzysztof Słoń. Kwiaty ponadto złożyli: Władze miasta i powiatu Kielce, IPN, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” oraz dyrektor Aresztu Śledczego w Kielcach.

ppor. Paweł Górnisiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej