Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle ppłk Mirosław Władyka, na zaproszenie Wójta Gminy Jasło, Burmistrza Miasta Jasła oraz Starosty Jasielskiego, uczestniczył w uroczystych obchodach rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

W dniu 1 września na cmentarzu ofiar terroru hitlerowskiego w Warzycach upamiętniono ważną dla historii Polski rocznicę. Uroczystości rozpoczął hymn państwowy, a następnie odprawiono Mszę Świętą za Ojczyznę i ofiary II Wojny Światowej. Oprawę muzyczną Mszy zapewnił chór Laurenti z Warzyc. Po apelu pamięci i wystąpieniach okolicznościowych, przedstawiciele: parlamentarzystów, władz miasta, gminy, powiatu oraz służb mundorowych złożyli kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym ofiary wojny. Na zakończenie uroczystości wszyscy zgromadzeni mogli wysłuchać koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaśle, z siedzibą w Brzyściu.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Piotr Chmielewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej